ALDI
SLOGAN

Privacyregeling

Geachte,

In deze verklaring kunt u lezen welke gegevens wij bij een bezoek aan onze website registreren en wat wij met deze gegevens doen.

Om technische redenen worden

  • het IP-adres van de aanvragende computer,
  • de aanvraag van de client,
  • de http-antwoordcode,
  • de datum en het uur van de aanmelding,
  • de website van waarop u onze pagina oproept,
  • de omvang van de datatransmissie,
  • de informatie over het navigatieprogramma dat u gebruikt,
  • en de informatie over het besturingssysteem dat u gebruikt,

in log-files opgeslagen. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Indien de gegevens technisch niet (meer) nodig zijn, worden ze enkel voor statistische doeleinden gebruikt en zijn ze anoniem. Na de statistische verwerking worden deze gegevens gewist.

Adobe Analytics:
Op deze website wordt de webanalysetool Adobe Analytics ingezet. Adobe Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en ervoor zorgen dat uw gebruik van de website geanalyseerd kan worden. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen aangemaakt worden. De door de cookie gecreëerde informatie wordt doorgaans naar een Adobe-server in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Aangezien wij de IP-anonimisering op deze website geactiveerd hebben, wordt door de door ons bepaalde serverinstelling gegarandeerd dat het IP-adres anoniem gemaakt wordt vóór de geolokalisatie. Daarbij wordt het laatste octet van het IP-adres vervangen door nullen. Vooraleer de door de cookie gecreëerde informatie wordt opgeslagen, wordt het IP-adres vervangen door individuele generieke IP-adressen. Adobe zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website voor ons te analyseren om vervolgens rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en andere aan het website- en internetgebruik gelinkte diensten voor ons te verlenen.

U kan verhinderen dat cookies worden opgeslagen via een passende instelling van uw internetbrowser en daarmee kan u het gebruik van Adobe Analytics tegengaan. Wij willen er u echter op wijzen dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website volledig kan gebruiken. U kan eveneens verhinderen dat de door de cookie gecreëerde gegevens omtrent uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Adobe doorgespeeld worden en dat deze gegevens door Adobe verwerkt worden. Dit kan u doen door u via de volgende link te verzetten tegen de gegevensverzameling en -opslag:

http://aldinord.d3.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1&popup=1

Wij verbinden ons ertoe dat wij opgeslagen gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij in het bovenvermelde geval. De gegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie.

Wij kijken uit naar uw bezoek

Uw ALDI-team